De bloembollenteelt- en handel hebben de laatste twee eeuwen het aanzien van Hillegom bepaald. Dat is te zien aan het landschap maar ook aan de vele bollenschuren en woningen van bloembollenkwekers en -handelaren die hier zijn gebouwd. Van alle bollendorpen in de Bollenstreek staan er in Hillegom veruit het meest.

Bollenschuren
Deze voor de Bollenstreek zo karakteristieke gebouwen zijn gebouwd voor het drogen en verwerken van bloembollen. Vroeger werden de tulpen- en hyacintenbollen na de oogst opgeslagen in deze karakteristieke schuren. Aanvankelijk waren ze van hout en hadden ze houten ventilatiedeuren. Later bouwde men ze van baksteen en na de aanleg van elektriciteit in 1922 hadden bollenschuren schuren kleine stalen ramen en ventilatieroosters in de gevels. Naarmate de productie toenam werden de gebouwen steeds groter.
De oude bollenschuren zijn voor het moderne bloembollenbedrijf niet geschikt meer, maar gelukkig blijven de meeste waardevolle wel behouden, dankzij de inspanningen van deWerkgroep Bollenerfgoed. Steeds meer schuren krijgen bovendien een nieuwe bestemming.
Een van de monumentale bollenschuren in de Bollenstreek is de bollenschuur aan de Zuider Leidsevaart 2B. Deze grote schuur met mansardedak is gebouwd in 1906 door bloembollenkweker Ruigrok. Het bedrijfsgebouw is van grote cultuurhistorische waarde; daarom is het een Rijksmonument. Het pand is gebouwd in twee fasen en laat daardoor de ontwikkeling in de bloembollentechniek zien. De trekvaart werd gebruikt als af-en aanvoerroute voor bollen, mest en andere benodigdheden.
In 2012 is de bollenschuur verkocht en zijn er na een grondige restauratie appartementen in gemaakt.

Niet alleen de bollenschuren zijn waardevol: ook de woonhuizen van bollenkwekers en bollenhandelaren zijn een speciale categorie in het erfgoed van de Bollenstreek. Hillegom heeft tientallen van deze woonhuizen; het een nog groter dan de ander. Vooral aan de Sixlaan en Stationsweg staan fraaie bollenvilla’s. Soms is aan de naam te zien dat het om een bollenvilla gaat (Flora et Pomona) en anders verraadt het glas-in-lood met kleurige tulpen, narcissen en hyacinten dat deze woningen zijn gebouwd voor families uit het bollenvak.