In de jaren 1900-1930 ontwikkelde Hillegom zich tot een bollendorp. Er werden bloembollenschuren, exportbedrijven, kwekerswoningen en villa’s gebouwd. Veel van deze panden zijn nu aangewezen als rijks- of gemeentelijke monumenten. De monumenten zijn herkenbaar aan een schildje met het gemeentelijke logo.

 De volledige lijst van gemeentelijke monumenten is als volgt:

 • Dienstwoning Ned. Spoorwegen, 2e Loosterweg 2, 1910
 • Villa Weltevreden, Van den Endelaan 9, 1875
 • Sint-Jozefkerk en pastorie, Mgr. van Leeuwenlaan, 1927
 • Burgemeester Wentholtbank, Hoofdstraat-Houttuin,1930
 • Sint Martinuskerk, Hoofdstraat 27b, 1915
 • Postkantoor, Hoofdstraat 36-38, 1884
 • Elektriciteitstransformatorhuisje, Hofstraat, 1925-1930
 • De Oude Handwerkschool, Kerkplein 6, 1905-1910
 • Woonhuis, Kerkplein 10
 • Watertoren, Leidsestraat, 1935
 • Houten bollenschuur, Leidsestraat 152, 1900
 • Bollenschuur en woonhuis, Leidsestraat 154-156, 1928?
 • Hek R.K. begraafplaats, Mariastraat, ca. 1910?
 • Klooster Maria-Oord, Mariastraat 28, 1927?
 • Huize Sint-Joseph, Mariastraat 32-34,1905?
 • Johannesschool nu Het Raam, Prinses Irenelaan 16, 1956
 • Villa Con Amore, Sixlaan 4, 1900
 • Villa Odilia, Sixlaan 7, 1911
 • Villa Sonnevanck, Sixlaan 17, 1895
 • Villa Eikenhof, Sixlaan 21-23, 1908
 • Villa Benvenuta, Stationsweg 164, 1910
 • Villa, Weeresteinstraat 121b, 1880

De watertoren (1925)
Al in 1912 vergaderde de Hillegomse gemeenteraad over de aanleg van waterleiding in het dorp. Hierbij zou samengewerkt worden met Lisse en Sassenheim. Pas op 31 december 1923 stond in het Leidsch Dagblad het bericht dat “met de alhier te stichten waterleiding voor Hillegom, Lisse, Sassenheim en Warmond het thans zoo is gesteld, dat zeer spoedig de aanbesteding van het leggen der buizen is te verwachten, evenals van het bouwen van een watertoren van gewapend beton en eenige bijkomende werken”.
De watertoren in Hillegom is ontworpen door architect A.D. Heederik, partner bij Bureau Schotel en Heederik uit Rotterdam. Hij werd in opdracht van de Gemeente Hillegom gebouwd in 1925 door de Rijnlandse Betonbouw Maatschappij. Schotel en Heederik moeten worden gezien als de belangrijkste ontwerpers van watertorens want in de periode na 1900 ontwierpen ze maar liefst 16 watertorens, waaronder die van Brielle, Sassenheim, Voorschoten en Hazerswoude.

De watertoren van Hillegom, geheel uitgevoerd in gewapend beton, kreeg een hoogte van ruim 45 meter met een waterreservoir van 600 m2. Het ontwerp van de watertoren is afwijkend van de andere torens omdat de Haagse architect H. Sangster rond 1925 vond dat zowel de schacht als het reservoir van watertorens binnen de kolommen van de constructie moesten blijven. Andere architecten volgden deze industriële benadering.