Het wapen van Hillegom heeft een gouden schild, met daarop drie rode lelies en een groene balk. Hillegom kreeg het wapen precies twee eeuwen geleden. In het besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816 staat de volgende beschrijving: “Van goud, beladen met eene fasce van synople en verzeld van drie leliën van keel, staande twee en chef en een en pointe” (dat wil zeggen een gouden schild waarop afgebeeld een band van groen en drie rode leliën).

Dit wapen is afkomstig van de middeleeuwse familie Van Hillegom. Rond 1284, omstreeks de tijd dat de kerk van Hillegom (de voorloper van de huidige Maartenskerk) werd gebouwd, bestond er al een Nicolaas van Hillegom. Deze familie heeft in de 15e eeuw bestuurders van de stad Haarlem voortgebracht en in de 16de eeuw de kunstschilder Joost van Hillegom.

Deze familie Van Hillegom had een familiewapen, waarmee zij hun documenten en akten zegelden. Het familiewapen Van Hillegom is in 1816 officieel aanvaard als gemeentewapen van Hillegom. De blauwe balk uit het familiewapen is toen alleen vervangen door een groene balk.
Het logo van van Hillegom Historisch Goed is een moderne afgeleide van het historischewapen van Hillegom.