De bloembollenteelt- en handel hebben de laatste twee eeuwen het aanzien van Hillegom bepaald. Dat is te zien aan het landschap maar ook aan de vele bollenschuren en woningen van bloembollenkwekers en -handelaren die hier zijn gebouwd. Van alle bollendorpen in de Bollenstreek staan er in Hillegom veruit het meest. Bollenschuren Deze voor de Bollenstreek …

Lees het hele artikel

In de jaren 1900-1930 ontwikkelde Hillegom zich tot een bollendorp. Er werden bloembollenschuren, exportbedrijven, kwekerswoningen en villa’s gebouwd. Veel van deze panden zijn nu aangewezen als rijks- of gemeentelijke monumenten. De monumenten zijn herkenbaar aan een schildje met het gemeentelijke logo.  De volledige lijst van gemeentelijke monumenten is als volgt: Dienstwoning Ned. Spoorwegen, 2e Loosterweg …

Lees het hele artikel

De geschiedenis staat niet alleen in de boeken, die is ook te zien in het landschap en aan de bebouwing. Onder en boven de grond liggen sporen uit een ver verleden en de gebouwen vertellen de verhalen van de mensen die erin gewoond en gewerkt hebben. Hillegom heeft 7 rijksmonumenten, 23 gemeentelijke monumenten en 2 …

Lees het hele artikel