Dinsdag 18 februari heeft de VVD afdeling Hillegom/Lisse, net als vier jaar geleden, de heer Vermeulen bereid gevonden om zijn ambities en die van het huidige college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (VVD, CDA, CU/SGP, GL, PVDA) aan u uit te leggen.
Na de laatste Provinciale Statenverkiezingen is de heer Vermeulen, namens de VVD, als gedeputeerde verantwoordelijk voor uitvoering van onder andere de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Bestuur en maatschappij en Vergunningverlening.
Het politiek café start om 20.00 uur inloop vanaf 19.30uur.  Één van de onderwerpen die tersprake zal komen is de DuinPolderWeg. kortweg DPW.
U bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is openbaar en de koffie is gratis.
Het Hillegoms Politiek Café wordt georganiseerd in Villa Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom.  www.hotel-flora.nl
  • Den Haag, 19 augustus 2019. Nanou Beekman (directeur Visserij en Landelijk Gebied bij LNV)