Juli t/m november 2019

Tijdens de herinrichtingwerkzaamheden zullen de deelgebieden niet of slechter bereikbaar zijn. Lees het nieuwsbericht

Het Van Nispenpark is onderdeel van de centrumplannen. Met de uitvoering van de centrumplannen maken we Hillegom mooier. Het park wordt zo ingericht dat het een prettige plek is om in te verblijven. Het park krijgt daarnaast een thematische invulling: cultuur. Zo maken we het park geschikt voor activiteiten zoals optredens (theater), uitvoeringen (muziek, dans) en mogelijkheden voor sport en spel. Het plan voor het park omvat ook de herinrichting van Hoofdstraat Noord, de Mariastraat (tot aan de Prinses Irenelaan) en het Deltahof.

Toelichting op het plan

Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark, dat past bij het dorp en de omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd met de historie waarbij karakteristieke gebouwen zoals de kerk worden geaccentueerd. De inrichting is zo gekozen dat een brede doelgroep van bezoekers het park voor verschillende doeleinden kan gebruiken. De herinrichting is gebaseerd op de gebiedsvisie Martinuskerk en past binnen het beschermd dorpsgezicht. De herinrichting voldoet geheel aan de uitgangspunten zoals deze staan verwoord in de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en past ook binnen het Groenbeleidsplan Hillegom.

Het plan brengt meer biodiversiteit in het park door een grote waterpartij met wadi’s en natuurvriendelijke oevers, bloembedden met bijen- en vlindervriendelijke vaste planten en nieuwe aanplant van vogelvriendelijke heesters en bomen. Met de aanleg van de waterpartij is het park en het omliggende gebied voorbereid op de klimaatverandering waarin we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval.

Deze meerwaarde voor de natuur wordt gerealiseerd binnen de doelstelling voor een open en uitnodigend dorpspark met ruimte voor verblijf, sport, spel, culturele evenementen, kunst en educatie. De structuren van de paden in het plan zijn gebaseerd op het historische kavelpatroon aldaar en zijn daarmee een verwijzing naar de bollenvelden die vroeger op deze plek lagen.

Door een nieuwe indeling van het Deltahof wordt het parkeren geoptimaliseerd waardoor meer ruimte ontstaat voor groen en water. De Hoofdstraat krijgt hetzelfde karakter als de recent ingerichte Hoofdstraat Zuid. Aansluitend wordt het plein rondom de Moerascyprus veranderd. Hier komt meer ruimte voor terrasvorming en het plein wordt vriendelijk aangekleed met de bloembedden zoals deze ook rondom de kerk komen te liggen.


Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels aan de gang en duren tot het einde van 2019. Het gehele project is opgedeeld in verschillende fasen.

Fase A: Deltahof
De werkzaamheden op het Deltahof starten eind april en eindigen eind juli. De herinrichting van het Deltahof start met het aanleggen van een speciale afvoer voor regenwater. Al het regenwater stroomt straks niet meer het vuilwaterriool in maar stroomt de nieuw aan te leggen waterpartij in. Zo belasten we het vuilwaterriool minder en is er bij hevige regen minder snel wateroverlast. Alle huisaansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd.

Na het rioolwerk start men met het opnieuw bestraten. De huidige stenen en tegels gebruiken we hierbij opnieuw. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. Als laatste krijgt het plein haar groene aankleding. Zo worden de eerder weggehaalde bomen weer teruggeplaatst. Dit gebeurt in het najaar omdat we in de zomer geen bomen kunnen plaatsen.