De Najaarsfeesten 2021 in Hillegom krijgen een aangepast programma. De kermis en de kortebaandraverij gaan helaas niet door. Dat heeft het bestuur van de Harddraverijvereniging Hillegom en Omstreken besloten.

De Hillegomse Najaarsfeesten  vinden plaats van 11 tot en met 19 september. Deze week valt dus binnen de periode waarin vanwege de coronamaatregelen 1,5 meter afstand houden verplicht is. Daarom is het niet mogelijk de kortebaandraverij en de kermis te organiseren, zoals dat in Hillegom gebruikelijk is.

De Harddraverijvereniging kiest niet voor een besloten draverij met toegangscontrole of voor uitwijken naar een drafbaan. “De draverij op de Meerlaan is vooral een volksfeest voor de Hillegommers, die elkaar daar ontmoeten. Dat geldt ook voor de kermis. Wij willen dat zowel de kortebaandraverij als de kermis openbaar toegankelijk zijn.”

Gelukkig gaat het grootste deel van het programma van de Najaarsfeesten wel door. Wij doen ons best zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. Soms in aangepaste vorm, omdat de coronamaatregelen dat vereisen. Voor een aantal onderdelen in het programma is nog geen vergunning afgegeven. Hierover voeren wij momenteel overleg met de gemeente Hillegom.

Het complete programma wordt rond 1 september gepubliceerd op onze website https://harddraverijvereniginghillegom.nl/.

Er komt zoals gebruikelijk een mooi programmaboekje. Dat wordt rond die tijd huis aan huis bezorgd.