Tijdens de 5e virtuele netwerkbijeenkomst van MeerBusiness Duin & Bollenstreek werden de ondernemers van de Duin & Bollenstreek niet alleen bijgepraat over de verlenging en uitbreiding van het noodpakket banen en economie inzake de Corona problematiek, maar ook konden zij getuigen zijn van de virtuele ondertekening van het vernieuwde convenant van Stichting Hillegom Marketing. Het convenant regelt de uitgangspunten voor de samenwerking tussen de gemeente en de stichting en diende te worden verlengd omdat het oude convenant per 31 december jl. was afgelopen.

St. Hillegom Marketing spant zich in om de inwoners van Hillegom trots te laten zijn op het eigen dorp